Klimplanten hekwerk speeltuin Beetsplein

Het planten van klimplanten tegen het hekwerk rondom de speeltuin op het Beetsplein. Dit oogt iets vriendelijker dan het kale hekwerk. Er kan gedacht worden aan makkelijke, eetbare planten zoals Loganberry, pompoen of druiven.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste Michiel, om uw idee uit te voeren is het belangrijk dat er draagvlak is voor het idee. Op dit moment heeft uw idee onvoldoende likes en/of reacties om verder uitgewerkt te worden. Om deze reden zal uw idee drie weken na dit bericht gearchiveerd worden. Denkt u dat er wel draagvlak is voor de wens? Vraag uw buurtgenoten dit te laten weten via MijnWijkplan.

Beste initiatiefnemer, de beheerders van de speeltuin hebben geen bezwaar tegen het vergroenen van het hek. Onze groenopzichter geeft aan dat bewoners de beplanting zelf moeten onderhouden. Dit betekent dat zij zelf water moeten geven, verantwoordelijk zijn voor het snoeien en invlechten van de beplanting in het hekwerk. De bestaande bomen nemen veel zonlicht en water weg. Hij geeft aan dat het op gang krijgen van beplanting daar veel energie/werk vergt. Aan de zuid kant is voldoende licht aanwezig, hier is de kans op succes het grootst. Alle omwonenden moeten dit idee ondersteunen. Het is belangrijk dat u zorgt voor draagvlak van omwonenden aan het Beetsplein.

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-01-2020