X

Wijkinformatie Lent

Over Lent

Jeannette Stevens

Uw wijkregisseur
Projecten
Nieuws

De openbare ruimte van Lent

Lent

Lent is een wijk in Noord, en onderdeel van de ontwikkeling van de Waalsprong, een grote stadsuitbreidingsopgave. Lent bestaat uit een oude, oorspronkelijke dorpskern, aangevuld met nieuwe, stedelijke wijken. Kenmerkend voor de wijk is het watersysteem van wadi’s en singels, die het afgekoppelde regenwater afvoeren naar twee grote plassen: de Lentse en de Zandse Plas. De singels die naar die plassen leiden zijn opvallende waterpartijen in de nieuwe wijken en bieden veel groen en nieuwe kansen voor flora en fauna. Het strand aan de relatief nieuwe Lentse Plas is in de afgelopen jaren een echte trekker geworden in de zomermaanden. Verkeersveiligheid is een thema dat sterk leeft in Lent;  samen met bewoners wordt gekeken naar de plekken die aandacht behoeven om de kwetsbare weggebruikers een veilige route door de wijk te bieden. Daarbij is aandacht voor oversteekplaatsen, fietsstraten, bouwverkeer en 30 km-zones. Ook is er aandacht voor de parkeerdruk, die is opgelopen omdat bewoners de parkeerplek op eigen terrein niet gebruiken voor de auto. Lent is volop in ontwikkeling: de komende jaren wordt grootschalig gebouwd aan de westzijde van Lent; plannen daarvoor worden mbv participatietrajecten uitgewerkt.

Nijmegen Noord is volop in ontwikkeling. Meer informatie over de in ontwikkeling en aanbouw zijnde wijken kunt u vinden op www.waalsprong.nl.

 

Wijkbudget

In 2019 is er € 50.000,- uit het wijkbudget beschikbaar voor omvormingen, vervanging en extra onderhoudsmaatregelen voor de openbare ruimte in Lent.

Kijk in het overzicht om te zien waar het wijkbudget dit jaar aan is toegewezen, welke wensen er aanspraak willen maken op het wijkbudget en wat er in de komende jaren beschikbaar is.

Ga naar het overzicht
Informatie
Nieuws

Uitgelicht


Er zijn geen uitgelichte projecten

Informatie
Projecten

Algemene informatie


Actualiteiten